Tüketici Koruması

I- GENEL İLKELER
 BU      KANUN,              HER       TÜRLÜ TÜKETİCİ             İŞLEMİNİ
KAPSAMAKTADIR.
 TÜKETİCİ         İLE          YAPILAN             SÖZLEŞMELER   VE
BİLGİLENDİRMELER EN AZ 12 PUNTO BÜYÜKLÜĞÜNDE, AÇIK VE ANLAŞILABİLİR BİR DİLDE VE OKUNABİLİR ŞEKİLDE OLMALIDIR.
 SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR SÖZLEŞME SÜRESİ
İÇİNDE TÜKETİCİ ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLEMEZ.
 TÜKETİCİDEN SÖZLEŞME İLE BELİRLENEN DIŞINDA EK BİR
ÜCRET TALEP EDİLEMEZ.
 TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİDEN TALEP
EDİLECEK HER TÜRLÜ ÜCRET VE MASRAFIN YAZILMASI ZORUNLUDUR. BUNLARIN TÜKETİCİYE VERİLDİĞİNİN İSPATI SÖZLEŞMEYİ DÜZENLEYEN TARAFA AİTTİR.
 TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE YALNIZCA NAMA YAZILI KIYMETLİ
EVRAK ALINABİLİR. HER BİR TAKSİT İÇİN SENETLER AYRI AYRI DÜZENLENİR.
 TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE TÜKETİCİDEN ALINAN ŞAHSİ
TEMİNATLAR ADİ KEFALET HÜKMÜNDEDİR. TÜKETİCİ LEHİNE VERİLEN ŞAHSİ TEMİNATLAR İSE MÜTESELSİ KEFALET SAYILIR.
 TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE TEMERRÜT HALİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE BİLEŞİK FAİZ UYGULANMAZ.
II- HAKSIZ ŞARTLAR
 ESKİ YASADA DA VAR OLAN BİR DÜZENLEME İDİ. YENİ YASA
İLE YENİDEN KALEME ALINMIŞTIR.
 HAKSIZ ŞART;
- TÜKETİCİ İLE MÜZAKERE EDİLMEDEN SÖZLEŞMEYE DAHİL
EDİLMİŞ,
- DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI OLARAK TÜKETİCİ ALEYHİNE
DENGESİZLİĞE YOL AÇAN
SÖZLEŞME ŞARTLARIDIR.
 SÖZLEŞMEDE YER ALAN HAKSIZ ŞARTLAR KESİN OLARAK
HÜKÜMSÜZDÜR.
 BAKANLIK TARAFINDAN İLAN EDİLEN HAKSIZ ŞARTLAR HER
KOŞULDA KESİN OLARAK HÜKÜMSÜZDÜR. TÜKETİCİ İLE
MÜZAKERE EDİLMİŞ OLSA DAHİ BU KURAL GEÇERLİDİR.
 STANDART TİP SÖZLEŞMELERDE YER ALAN DÜZENLEMELERE
TÜKETİCİ ETKİ EDEMEMİŞ İSE, BU ŞARTLARIN TÜKETİCİ İLE MÜZAKERE EDİLMEMİŞ OLDUĞU KABUL EDİLİR. AKSİNİ İDDİA EDEN SÖZLEŞMEYİ DÜZENLEYEN TARAF, BUNU İSPATLA YÜKÜMLÜDÜR.
 SÖZLEŞMEDE YER ALAN BİR ŞARTIN AÇIK VE ANLAŞILIR
OLMAMASI VEYA BİRDEN ÇOK ANLAM TAŞIMASI HALİNDE TÜKETİCİ LEHİNE OLAN YORUM TERCİH EDİLECEKTİR.
 SU, HABERLEŞME, ELEKTRİK, DOĞALGAZ, SİGORTA,
BANKACILIK VE BENZERİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLARCA HAZIRLANAN SÖZLEŞMELERE HAKSIZ ŞART İLKESİ AYNEN UYGULANACAKTIR.
 BAKANLIK TARAFINDAN HAKSIZ ŞART OLDUĞU KABUL EDİLEN
SÖZLEŞME ŞARTLARINI BELİRLEMEK YETKİSİ VARDIR.
 YASANIN HAKSIZ ŞARTLARA İLİŞKİN DÜZENLEMESİ YENİ
BORÇLAR KANUNUNUN GENEL İŞLEM ŞARTLARINA PARALLELLİK ARZETMEKTEDİR.
III- AYIPLI MAL
A- AYIPLI MAL TANIMI
AYIPLI MAL ;
 TÜKETİCİ İLE ANLAŞILAN KOŞULLARA UYGUN OLMAYAN,
 TÜKETİCİ İLE KARARLAŞTIRILMAMIŞ OLSA BİLE, OBJEKTİF
OLARAK SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ TAŞIMAYAN,
 TÜKETİCİYE HER TÜRLÜ REKLAM, TANITIM, İLAN, ETİKET GİBİ
YOLLAR İLE BİLGİLENDİRİLEN NİTELİKLERİ TAŞIMAYAN,
 MUADİLİ         OLAN    MALLARIN          KULLANIM         AMACINI
KARŞILAMAYAN,
 MAKUL OLARAK BEKLENEN FAYDAYI AZALTAN VEYA
ORTADAN KALDIRAN MALLAR AYIPLI MAL KABUL EDİLİR.
B- İSPAT YÜKÜ - KARİNE
 MALIN TÜKETİCİYE TESLİMİNDEN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE
ORTAYA ÇIKAN AYIPLAR, TESLİM TARİHİNDE VAR SAYILIR.
 BU DURUMDA, SATICI, TESLİM ESNASINDA MALDA AYIBIN
BULUNMADIĞINI İSPAT İLE YÜKÜMLÜDÜR.
 BU KARİNE MALIN      VEYA AYIBIN NİTELİĞİ İLE
BAĞDAŞMIYORSA UYGULANMAZ. ÖRNEĞİN DOĞASI GEREĞİ ÇABUK BOZULAN, ÇÜRÜYEN VEYA ÇABUK BOZULAN MALLAR İÇİN BU KARİNE UYGULANMAZ.
 TÜKETİCİ, SÖZLEŞME TARİHİNDE AYIPTAN HABERDAR İSE
VEYA AYIPTAN HABERDAR OLMASI KENDİSİNDEN BEKLENİYOR İSE, BU DURUMDA AYIPLI MALDAN SORUMLULUK SÖZ KONUSU OLMAZ.
C-           AYIPLI MAL SATIŞI
 AYIPLI MAL SATIŞINDA, AYIBA İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİ MALIN
ÜZERİNDE VEYA AMBAŞAJINDA BİR ETİKET İLE BELİRTİLMEK ZORUNDADIR.
 AYRICA BU ETİKETİN TÜKETİCİYE VERİLMESİ VEYA AYIBA
İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİNİN SATIŞ BELGESİ ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR.
D-           AYIP HALİNDE TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
 AYIP HALİNDE TÜKETİCİNİN 4 ADET SEÇİMLİK HAKKI VARDIR.
1. MALI GERİ VERMEYE HAZIR OLDUĞUNU BİLDİREREK
SÖZLEŞMEDEN DÖNMEK
2. MALI GERİ VERMEYİP AYIP ORANINDA BEDELDEN İNDİRİM
İSTEMEK,
3. AŞIRI BİR MASRAF GEREKTİRMEDİĞİ TAKDİRDE MALIN
ÜCRETSİZ ONARIMINI TALEP ETMEK
4. İMKAN VAR İSE, AYIPSIZ MAL İLE DEĞİŞİMİNİ İSTEMEK
E-            TÜKETİCİNİN TAZMİNAT HAKLARI
 YUKARIDAKİ SEÇİMLİK HAKLAR DIŞINDA TÜKETİCİNİN
BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA SATICIDAN TAZMİNAT TALEP HAKKI VARDIR.
F- TÜKETİCİ        SEÇİMLİK            HAKKI   KARŞISINDA      SORUMLU
TARAFLAR
 SATICI, TÜKETİCİNİN TALEBİNİ YERİNE GETİRMEK İLE
YÜKÜMLÜDÜR.
 TÜKETİCİ, YUKARIDAKİ HAKLARDAN, ÜCRETSİZ ONARIM VEYA
AYIPSIZ MAL İLE DEĞİŞİM HAKKINI ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇIYA KARŞI DA KULLANABİLECEKTİR.
 ÜCRETSİZ ONARIM VEYA AYIPSIZ MAL İLE DEĞİŞİM TALEBİNDE
SATICI, İTHALATÇI VE ÜRETCİ MÜTESELSİL SORUMLUDUR.
 İTHALATÇI VE ÜRETİCİ, ŞAYET AYIBIN KENDİLERİ TARAFINDAN
MALIN PİYASAYA SUNULMASINDAN SONRA ORTAYA
ÇIKTIĞINI İSPAT EDER İSE, SORUMLU OLMAYACAKLARDIR.
G- SATICI LEHİNE ŞART
 TÜKETİCİNİN ÜCRETSİZ ONARIM VEYA AYIPSIZ MAL İLE
DEĞİŞİM HAKKINI KULLANMASI HALİNDE, BU HAKKIN KULLANIMASININ SATICI İÇİN ORTANTISIZ GÜÇLÜK YARATMAMASI GEREKMEKTEDİR.
 ŞAYET SATICI İÇİN ORANTISIZ GÜÇLÜK OLUYOR İSE,
TÜKETİCİ, BU DEFA, SÖZLEŞMEDEN DÖNME VEYA AYIP ORANINDA İNDİRİM HAKKINI KULLANACAKTIR.
H-           SÜRE
 ÜCRETSİZ ONARIM VEYA         AYIPSIZ MAL İLE DEĞİŞİM
HAKLARININ KULLANILMASI HALİNDE, BU TALEBİN 30 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YERİNEGETİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
 SÖZLEŞMEDEN DÖNME VEYA AYIP ORANINDA İNDİRİM
SEÇİMLİK HAKLARINDA İSE, BU TÜKETİCİ TALEBİNİN DERHAL YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
İ- MASRAFLAR
 TÜKETİCİ SEÇİMLİK HAKLARI KULLANMASI NEDENİ İLE
ORTAYA ÇIKAN TÜM MASRAFLAR, SATICI TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
J-ZAMANAŞIMI
 AYIPLI MALDAN SORUMLULUK ZAMAN AŞIMI, AYIBIN
ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEN İTİBAREN 2 YILDIR.
 AYIP, AĞIR KUSUR VE HİLE İLE GİZLENMİŞ İSE ZAMANAŞIMI
HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.
IV- AYIPLI HİZMET
A- AYIPLI HİZMET TANIMI
AYIPLI HİZMET;
- SÖZLEŞMEDE VERİLEN SÜRE İÇİNDE BAŞLAMAMIŞ
- TARAFLARCA KARARLAŞTIRILMIŞ ÖZELLİKLERE AYKIRI OLAN - OBJEKTİF OLARAK TAŞIMASI GEREKLİ ÖZELLİKLERİ
TAŞIMAYAN ,
- REKLAM VE İLANLARINDA BELİRTİLEN ÖZELLİKLERİ
TAŞIMAYAN,
- TÜKETİCİNİN BEKLEDİĞİ FAYDAYI AZALTAN VEYA ORTADAN
KALDIRAN,
SÖZLEŞMEYE AYKIRI HİZMETLERDİR.
B-           TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
 AYIPLI HİZMET HALİNDE TÜKETİCİNİN 4 ADET SEÇİMLİK HAKKI
VARDIR.
1.            HİZMETİN YENİDEN GÖRÜLMESİNİ TALEP ETMEK 2.      ÜCRETSİZ ONARIM TALEP ETMEK, 3.      AYIP ORANINDA BEDELDEN İNDİRİM 4.   SÖZLEŞMEDEN DÖNMEK
C-           TÜKETİCİNİN TAZMİNAT HAKLARI
 YUKARIDAKİ SEÇİMLİK HAKLAR DIŞINDA TÜKETİCİNİN
BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA SAĞLAYICIDAN TAZMİNAT TALEP HAKKI VARDIR.
D-           SATICI LEHİNE ŞART
 TÜKETİCİNİN ÜCRETSİZ ONARIM VEYA HİZMETİN YENİDEN
GÖRÜLMESİNİ TALEP ETMESİ HALİNDE, BU HAKKIN KULLANIMASININ SAĞLAYICI İÇİN ORTANTISIZ GÜÇLÜK YARATMAMASI GEREKMEKTEDİR.
 ŞAYET SAĞLAYICI İÇİN ORANTISIZ GÜÇLÜK OLUYOR İSE,
TÜKETİCİ, BU DEFA, SÖZLEŞMEDEN DÖNME VEYA AYIP ORANINDA İNDİRİM HAKKINI KULLANACAKTIR.
E-            SÜRE
 ÜCRETSİZ ONARIM VEYA HİZMETİN YENİDEN GÖRÜLMESİ
HAKLARININ KULLANILMASI HALİNDE,                BU TALEBİN
MAKSİMUM 30 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
 SÖZLEŞMEDEN DÖNME VEYA AYIP ORANINDA İNDİRİM
SEÇİMLİK HAKLARINDA İSE, BU TÜKETİCİ TALEBİNİN DERHAL YERİNE GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR.
F-            MASRAFLAR
 TÜKETİCİ SEÇİMLİK HAKLARI KULLANMASI NEDENİ İLE
G-           ZAMANAŞIMI
 AYIPLI HİZMETTEN SORUMLULUK ZAMAN AŞIMI, HİZMETİN
İFASINDAN İTİBAREN 2 YILDIR.
 AYIP, AĞIR KUSUR VE HİLE İLE GİZLENMİŞ İSE ZAMANAŞIMI
HÜKÜMLERİ UYGULANMAYACAKTIR
 
V- İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER
KAPIDAN - DOĞRUDAN SATIŞLAR
 İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER 3 ŞEKİLDE ORTAYA
ÇIKMAKTADIR.
- TEKLİFİN KİMDEN GELDİĞİ ÖNEM TAŞIMAKSIZIN İŞYERİ
DIŞINDA TARAFLARIN EŞ ZAMANLI VARLIĞINDA KURULAN
SÖZLEŞMELER,
- TARAFLARIN EŞ ZAMANLI VARLIĞINDA TÜKETİCİYLE İŞYERİ
DIŞINDA GÖRÜŞÜLMESİNİN HEMEN SONRASINDA SATICI VEYA SAĞLAYICININ İŞYERİNDE VEYA UZAKTAN İLETİŞİM
ARACILIĞIYLA KURULAN SÖZLEŞMELER,
- MAL VEYA HİZMETİN TANITIMI AMACIYLA SATICI VEYA
SAĞLAYICI TARAFINDAN DÜZENLENEN BİR GEZİ ESNASINDA KURULAN SÖZLEŞMELER.
 ANCAK BAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLMİŞ SATICI VEYA
SAĞLAYICILAR İŞYERİ DIŞINDA SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİNE SAHİP OLACAKTIR.
 İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELERDE YAZILILIK BİR
GEÇERLİLİK ŞARTIDIR.
 İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ
TARAFINDAN İMZALANDIĞI TARİH KENDİ EL YAZISI İLE YAZILMAK VE İMZALANMAK ZORUNDADIR.
 İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMENİN BİR NÜSHASI
TÜKETİCİYE TESLİM EDİLMEK ZORUNDADIR.
 TÜKETİCİ 14 GÜN İÇİNDE HERHANGİ BİR CEZAİ ŞART
ÖDEMEKSİZİN CAYMA HAKKINA SAHİPTİR. TÜKETİCİ CAYMA HAKKI SÜRESİ İÇİNDEKİ MUTAT KULLANIMDAN KAYNAKLI ESKİME VE ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
 TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI KONUSUNDA GEREKLİ ŞEKİLDE
BİLGİLENDİRİLMEMESİ DURUMUNDA TÜKETİCİ BU CAYMA HAKKINI 1 YIL İÇİNDE KULLANABİLECEKTİR.
İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
TASLAĞI
 TÜKETİCİ KANUNUN 47. MADDESİ UYARINCA BAKANLIK
TARAFINDAN İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR. HENÜZ TASLAK HALİNDEDİR.
 YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE, KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN
YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALKACAKTIR.
 TASLAK YÖNETMELİK İLE, TÜKETİCİNİN, SÖZLEŞME ÖNCESİ,
SÖZLEŞME KONUSU ŞARTLAR HAKKINDA AÇIK VE ANLAŞILIR ŞEKİLDE YAZILI OLARAK TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMASI DÜZENLENMEKTEDİR.
 SÖZLEŞMEDE VE ÖN BİLGİLENDİRMENİN ZORUNLU İÇERİĞİ
VARDIR. BU ŞARTLAR YÖNETMELİKTE BELİRLENMİŞTİR.
 BU ŞARTLARDAN EN DİKKAT ÇEKİCİ OLAN, SÖZLEŞMEDE ,
CAYMA HAKKI KONUSUNDA TÜKETİCİNİN AÇIKÇA
BİLGİLENDİRİLDİĞİNE    DAİR      YÖNETMELİKTE                AÇIKÇA
BELİRTİLEN İFADENİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU İLE TÜKETİCİNİN EL YAZISI İLE AÇIK BİR ŞEKİLDE
BİLGİLENDİRİLDİĞİNE    İLİŞKİN                 KAYDINI              ALMAK
ZORUNLULUĞUDUR.
 CAYMA BİLDİRİMİNİN SATICIYA ULAŞMASINDAN İTİBAREN 14
GÜN İÇİNDE SATICI VEYA SAĞLAYICI MALI GERİ ALMAK İLE YÜKÜMLÜDÜR.
 BU YÖNETMELİK TASLAĞI İLE DOĞRUDAN SATIŞLAR AYRI BİR
BAŞLIK ALTINDA DÜZENLENMİŞ VE DOĞRUDAN SATIŞLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ ŞARTLAR DÜZENLENMİŞTİR.
VI- MESAFELİ SÖZLEŞMELER
A- TANIM
 MESAFELİ SÖZLEŞME,
- SATICI VEYA SAĞLAYICININ EŞ ZAMANLI FİZİKSEL VARLIĞI
OLMAKSIZIN,
- MAL VEYA HİZMETİN UZAKTAN PAZARLANMASINA İLİŞKİN
BİR SİSTEM ÇERÇEVESİNDE,
- UZAKTAN İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANILMASI SURETİYLE
KURULAN,
SÖZLEŞMELERDİR.
 
B-           TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
 TÜKETİCİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDEN ÖNCE ÖDEME
YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRECEĞİ VB. HUSUSLARDA AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALIDIR.
 TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLDİĞİNİN İSPATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
SATICI VEYA SAĞLAYICIDADIR.
C-           İFA SÜRESİ
 SATICI VEYA SAĞLAYICI SİPARİŞİN KENDİSİNE ULAŞMASINDAN
İTİBAREN TAAHHÜT ETTİĞİ SÜRE İÇİNDE EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
 MAL SATIŞLARINDA TESLİM SÜRESİ 30 GÜNÜ GEÇEMEZ.
 AKSİ HALDE TÜKETİCİ SÖZLEŞMEYİ FESHETME HAKKINA
SAHİPTİR.
D-           CAYMA HAKKI
 TÜKETİCİ 14 GÜN İÇİNDE HERHANGİ BİR GEREKÇE
OLMAKSIZIN VE CEZAİ ŞART ÖDEMEKSİZİN CAYMA HAKKINA SAHİPTİR.
 TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMESİ
GEREKMEKTEDİR.           BU          BİLGİLENDİRMENİN       YAPILDIĞI
KONUSUNDA İSPAT YÜKÜ SATICI VEYA SAĞLAYICIDADIR.
 TÜKETİCİ CAYMA HAKKI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMEZ İSE
CAYMA HAKKI SÜRESİ 1 YILDA SONA ERER.
 TÜKETİCİ CAYMA HAKKI SÜRESİ İÇİNDEKİ MUTAT
KULLANIMDAN KAYNAKLI ESKİME VE ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
E-            KAYITLARIN SAKLANMASI
 OLUŞTURDUKLARI SİSTEM ÇERÇEVESİNDE UZAKTAN İLETİŞİM
ARAÇLARINI KULANMAK VEYA KULLANDIRMAK SURETİYLE MESAFELİ SÖZLEŞME YAPILMASINA ARACILIK EDENLER SATICI VEYA SAĞLAYICI İLE YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN TÜM KAYITLARI SAKLAMAK VE TALEP HALİNDE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER.
 KAYITLARIN SAKLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 3 YILDIR.
MESAFELİ SATIŞLAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
 TÜKETİCİ KANUNUN 48. MADDESİ UYARINCA BAKANLIK
TARAFINDAN MESAFELİ SATIŞLAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR. HENÜZ TASLAK HALİNDEDİR.
 YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE, ESKİ MESAFELİ SATIŞLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTEN KALKACAKTIR.
 BU YÖNETMELİK TASLAĞI KAPSAMINDA ESKİ YÖNETMELİKTE
OLDUĞU             GİBİ       ÖN         BİLGİLENDİRME               ŞARTLARI
DÜZENLENMİŞTİR. ÖN BİLGİLENDİRMENİN İÇERİĞİ VE YAPILMA YÖNTEMİ ÖNEMLİDİR.
 ÖN BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ 12 PUNTO BÜYÜKLÜĞÜNDE,
TÜKETİCİNİN AÇIK VE ANLAŞILIR ŞEKİLDE YÖNETMELİKTE YAZAN TÜM ŞARTLARI İÇERECEK BİÇİMDE YAZILI OLARAK BİLGİLENDİRİLMESİDİR.
 MESAFELİ        SATIŞLARDA,     SATICI   VEYA     SAĞLAYICI,
YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ŞARTLARI İÇEREN BİR ÖN BİLGİLENDİRME YAPMAK ZORUNDADUR.
 ÖN BİLGİLENDİRME SONRASI, ÖN BİLGİLENDİRMENİN
TÜKETİCİYE YAPILDIĞINA DAİR TÜKETİCİNİN TEYİDİNİ ALMAK YÜKÜMLÜĞÜNDEDİR.
 ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ SONRASINDA, SİPARİŞİN ÖDEME
YÜKÜMLÜLÜĞÜ ANLAMINA GELDİĞİ HUSUSUNDA TÜKETİCİ BİLGİLENDİRİLMEK ZORUNDADIUR.
 BU YÜKÜMLÜLÜKLERE UYULMAMASI HALİNDE TÜKETİCİ
SİPARİŞİ İLE BAĞLI DEĞİLDİR.
 MESAFELİ SATIŞLARDA CAYMA HAKKI SÜRESİ 7 GÜNDEN 14
GÜNE ÇIKMIŞTIR.
TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKINI KULLANMASI DURUMUNDA SATICI
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR
 TÜKETİCİ CAYMA HAKKINI YAZILI VEYA KAYITLI VERİ
SAĞLAYICISI İLE SATICIYA ULAŞTIRABİLECEKTİR.
 SATICI, BU TALEBİN KENDİSİNE ULAŞMA TARİHİNDEN
İTİBAREN 14 GÜN İÇİNDE TAHSİL EDİLEN TÜM ÖDEMELERİ TÜKETİCİYE İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.
 BEDELİN İADESİ TEK SEFERDE VE TÜKETİCİYE HERHANGİ BİR
MASRAF GETİRMEKSİZİN YAPILMAK ZORUNDADIR.
 BEDELİN TÜKETİCİNİN MALI SATIN ALIRKEN KULLANDIĞI
ÖDEME ARACINA UYGUN ŞEKİLDE İADE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 KURAL OLARAK, MALIN İADE MASRAFLARINDAN SATICI VEYA
SAĞLAYICI          SORUMLUDUR.               ANCAK                 AKSİ
KARARLAŞTIRILABİLİR.
 MALIN İADE MASRAFLARINDAN TÜKETİCİNİN SORUMLU
OLDUĞU KARARLAŞTIRILDI İSE, BU HUSUSUN AÇIKÇA ÖN BİLGİLENDİRME VE SÖZLEŞME İÇİNDE BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.
 ANCAK, BU DURUMDA DA BİR ÜST SINIR VARDIR.
TÜKETİCİNİN MALI İADE EDERKEN KATLANACAĞI MASRAF MALI TESLİMİNDE ÖDEDİĞİ BEDELİ GEÇEMEYECKTİR.
TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKINI KULLANMASI DURUMUNDA
TÜKETİCİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR
 KURAL OLARAK, CAYMA HAKKINI KULLANAN TÜKETİCİ 14
GÜN İÇİNDE MALI SATICI VEYA SAĞLAYICIYA GERİ GÖNDERMEK ZORUNDADIR.
 ANCAK SATICI MALI KENDİSİNİN GERİ ALACAĞI YÖNÜNDE BİR
TEKLİFTE BULUNABİLİR.
 TÜKETİCİ CAYMA SÜRESİ İÇİNDE MALIN OLAĞAN
KULLANIMINDAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİK VE BOZULMALARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI
AŞAĞIDAKİ        SÖZLEŞMELER   CAYMA                HAKKI   KAPSAMINDA
DEĞİLDİR;
A) FİYATI FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMALARA
BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN VE SATICI VEYA SAĞLAYICININ KONTROLÜNDE OLMAYAN MAL VEYA HİZMETLERE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.
B) TÜKETİCİNİN İSTEKLERİ VEYA KİŞİSEL İHTİYAÇLARI
DOĞRULTUSUNDA         HAZIRLANAN    MALLARA           İLİŞKİN
SÖZLEŞMELER.
C) ÇABUK BOZULABİLEN VEYA SON KULLANMA TARİHİ
GEÇEBİLECEK MALLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.
Ç) SAĞLIK VEYA HİJYEN AÇISINDAN İADESİ UYGUN OLMAYIP,
TESLİMİNDEN SONRA AMBALAJ, BANT, MÜHÜR, PAKET GİBİ KORUYUCU UNSURLARI AÇILMIŞ OLAN MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.
D) TESLİMİNDEN SONRA BAŞKA ÜRÜNLERLE KARIŞAN VE DOĞASI GEREĞİ AYRIŞTIRILMASI MÜMKÜN OLMAYAN MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.
E) MALIN TESLİMİNDEN SONRA AMBALAJIN AÇILMIŞ OLMASI HALİNDE MADDİ ORTAMDA SUNULAN DİJİTAL İÇERİK VE
BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.
F) ABONELİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA SAĞLANANLAR DIŞINDA, GAZETE, DERGİ GİBİ SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.
G) BELİRLİ BİR TARİHTE VEYA DÖNEMDE YAPILMASI GEREKEN,
KONAKLAMA, EŞYA TAŞIMA, ARABA KİRALAMA, YİYECEK-İÇECEK TEDARİKİ VE BOŞ ZAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.
Ğ) ELEKTRONİK ORTAMDA ANINDA İFA EDİLEN HİZMETLER VE TÜKETİCİYE ANINDA TESLİM EDİLEN GAYRİMADDİ MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER.
VII- FİYAT ETİKETİ
A-           ARANAN ÖZELLİKLER
- SATIŞA SUNULAN MALLARIN, AMBALAJLARININ VEYA
KAPLARININ ÜZERİNE,
- KOLAYLIKLA GÖRÜLEBİLİR VE OKUNABİLİR ŞEKİLDE,
- TÜM VERGİLER DAHİL SATIŞ FİYATI VE BİRİM FİYATINI
GÖSTEREN,
- ÜRETİM YERİ VE AYIRICI ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN ETİKET
KONULMASI ZORUNLUDUR.
 ETİKET KONULMASI MÜMKÜN DEĞİL İSE AYNI BİLGİLERİ
İÇEREN LİSTELERİN GÖRÜLEBİLİR ŞEKİLDE ASILMASI ZORUNLUDUR.
 ETİKET FİYATI İLE KASA FİYATI ARASINDA FARK OLMASI
DURUMUNDA TÜKETİCİ             LEHİNE                 OLAN    FİYAT
UYGULANACAKTIR.
B-           İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI
 İNDİRİMLİ OLARAK SATIŞA SUNULAN MAL VEYA HİZMETLERİN
İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI İLE İNDİRİMDEN ÖNCEKİ FİYATI FİYAT ETİKETİNDE AYRI AYRI GÖSTERİLMEK ZORUNDADIR.
 İNDİRİMDEN ÖNCEKİ FİYATTAN DAHA DÜŞÜK FİYATLA SATIŞA
SUNULDUĞUNUN İSPATI SATICI VEYA SĞLAYICIYA AİTTİR.
FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ
 TÜKETİCİ KANUNUN 54. MADDESİ UYARINCA BAKANLIK
TARAFINDAN FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR.
 YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BİRLİKTE, ETİKET, TARİFE VE FİYAT
LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
 SÖZ KONUSU YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN
ÖNCE PİYASADA SATIŞA SUNULMUŞ, ÜRETİM AŞAMASINDA OLAN, ÜRETİMİ VE ETİKET BASIMI TAMAMLANMIŞ MALLAR İLE İLGİLİ BİR GEÇİŞ MADDESİ ÖNGÖRMEMİŞTİR. DOLAYISI İLE, HALİHAZIRDA MAĞAZADA BULUNAN VE FAKAT YÖNETMELİK YAYIN TARİHİNDEN ÖNCE MAĞAZALARA SEVKEDİLMİŞ ÜRÜNLER İÇİN DE BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLACAKTIR.
 YÖNETMELİK KAPSAMINDA İÇ ETİKET VE DIŞ ETİKET ŞEKLİNDE
BİR AYRIM YAPILMAMIŞTIR. DOLAYISI İLE İÇ ETİKETTE YER ALAN BİR BİLGİNİN DIŞ ETİKETE BOYUT OLARAK SIĞMAYACAK OLMASI NEDENİ İLE YER VERİLMEMİŞ OLMASI BİR HAKLI GEREKÇE KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 YÖNETMELİKTE YAPILAN TÜM DÜZENLEMELERİN ÜRÜNÜN
DIŞTA BULUNAN FİYAT ETİKETİNDE YER ALMASI BİR YASAL ZORUNLULUKTUR.
 FİYAT ETİKETİ ÜZERİNDE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIN MUTLAKA
YAZILMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR ;
A) MALIN ÜRETİM YERİ,
B) MALIN AYIRICI ÖZELLİĞİ,
C) MALIN TÜM VERGİLER DÂHİL SATIŞ FİYATI, Ç) MALIN BİRİM FİYATI.
D) İTHAL EDİLMİŞ MALLARA AİT ETİKETLERDE; MALIN
ÜRETİLDİĞİ ÜLKE İSMİNİN TÜRKÇE YAZILMASI ZORUNLUDUR.
E) CAM, NAYLON, KARTON, KÂĞIT VE BUNLARA BENZER
MADDELERDEN OLUŞAN KUTU, KOVA, ŞİŞE, KAVANOZ, POŞET, TORBA VE BENZERİ AMBALAJLAR İÇİNDE TÜKETİCİYE SATILAN MALLARIN ETİKETLERİNDE; SATIŞ FİYATLARI İLE BİRİM FİYATLARININ AYNI BOYUT VE RENKTE KOLAYLIKLA GÖRÜLEBİLİR VE OKUNABİLİR ŞEKİLDE YAZILMASI ZORUNLUDUR.
F) AÇIK HALDE SATILAN MALLARA İLİŞKİN ETİKETLERDE SATIŞ FİYATI YERİNE SADECE BİRİM FİYATININ YER ALMASI YETERLİDİR.
 FİYAT ETİKETİNDE ÜRÜN İLE İLGİLİ AYRICI ÖZELLİKLERİN DE
BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 AYIRICI ÖZELLİKLERİN NELER OLDUĞU YÖNETMELİK İLE
BELİRLENMEDİĞİ İÇİN, BU KONUDA DENETİM YAPACAK KİŞİLERİN GENİŞ TAKDİR YETKİSİ VARDIR.
 FİYAT ETİKETİ İLE KASA FİYATI ARASINDA FARKLILIK OLMASI
DURUMUNDA,                TÜKETİCİ             LEHİNE                 OLAN    FİYAT
UYGULANACAKTIR. ANCAK BURADA ÜRÜNÜN ADEDİ İLE İLGİLİ BİR SINIRLAMA YAPILMAMIŞTIR.
 SATIŞA KONU MAL AYIPLI BİR MAL İSE, MAL ÜZERİNDE MALIN
AYIBINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI BİLGİ İÇEREN BİR ETİKET KONULMASI ZORUNLULUĞU VARDIR.
 İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDE PERAKENDE ŞİRKETLERİN BİR MALIN
İNDİRİMDEN     ÖNCEKİ                FİYATINI              İSPAT    ETMEK
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VARDIR.
 YÖNETMELİK                 VE          KAYNAĞINI       ALDIĞI TÜKETİCİNİN
KORUNMASI HAKKINDA KANUN, İNDİRİMLİ SATIŞLARDA FİYAT ETİKETİNDE BULUNMASI ZORUNLU OLAN FİYATIN GERÇEK OLUP OLMADIĞINI TARTIŞMAYA AÇMAKTADIR.
 BU DÜZENLEME İLE PERAKENDE ŞİRKETLERİNİN ÇOĞU
ZAMAN, ÜRÜNÜN NİTELİĞİ GEREĞİ VEYA DÖVİZ, İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ NEDENLERİ İLE BİR ÜRÜNÜN DOĞRUDAN İNDİRİMLİ OLARAK SATIŞA SUNULMASI DURUMUNDA
FİYATIN GERÇEKLİĞİ KONUSUNDA İSPAT GEREKECEKTİR.
VIII- TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
 TÜKETİCİNİN SATIŞINA SUNULAN MALLARIN SÖZ KONUSU
MALIN TANITIM VE KULLANIMINA İLİŞKİN TÜRKÇE BİR KILAVUZ İLE SATIŞA SUNULMASI ZORUNLUDUR.
 MALIN TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZUNUN
HAZIRLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜRETİCİ VE İTHALATÇIYA, TÜKETİCİYE TESLİM EDİLMESİ VE TESLİM EDİLDİĞİNİN İSPATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ SATICIYA AİTTİR.
 HANGİ MALLARIN TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İLE
SATILMAK ZORUNDA OLDUĞU BAKANLIK TARAFINDAN BİR YÖNETMLİKLE BELİRLENİR.
TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU YÖNETMELİĞİ
 TÜKETİCİ KANUNUN 55. MADDESİ UYARINCA BAKANLIK
TARAFINDAN    TANITMA            VE          KULLANMA        KLAVUZU
YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR.
 YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BİRLİKTE, ESKİ TANITMA VE
KULLANMA        KLAVUZU            YÖNETMELİĞİ   YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMIŞTIR.
 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU, TÜKETİCİNİN
KULLANIMINA SUNULAN MALLARIN TANITIM, KULLANIM, KURULUM, BAKIM VE BASİT ONARIMINA İLİŞKİN KILAVUZU VE GEREKTİĞİNDE ULUSLARARASI SEMBOL VE İŞARETLERİ KAPSAYAN ETİKETİ TARİF ETMEKTEDİR.
 TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TÜRKÇE OLMAK ZORUNDADIR.
 TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU AÇIK VE ANLAŞILABİLİR
BİR DİLDE OLMALI VE YAZILI OLARAK TÜKETİCİYE VERİLMELİDİR.
 TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU, MALIN ÖZELLİĞİNE GÖRE
MALIN VEYA AMBALAJIN ÜZERİNE DE YAZILABİLİR.
 YÖNETMELİĞİN 6. MADDESİNDE TANITMA VE KULLANMA
KLAVUZU DÜZENLENMESİ GEREKLİ OLMAYAN MALLAR SAYILMIŞTIR. BUNLARIN DIŞINDA KALAN VE TÜKETİCİYE SUNULAN TÜM MALLARDA TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU DÜZENLEMEK ZORUNLUDUR.
 TANITMA VE KULLANMA KLAVUZUNDA BULUNMASI GEREKLİ
BİLGİLER YÖNETMELİĞİN 7. MADDESİNDE AÇIKÇA SAYILMIŞTIR.
 TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU HAZIRLANMASI
SORUMLULUĞU ÜRETİCİ VE İTHALATÇIYA AİTTİR.
 TANITMA VE KULLANMA KLAVUZUNUN TÜKETİCİYE
VERİLMESİ VE İSPAT SORUMLULUĞU İSE SATICIYA AİTTİR.
IX- GARANTİ BELGESİ
 İTHALATÇI VE ÜRETİCİLER TÜKETİCİLERE SATIŞA SUNULAN
MALLAR İÇİN GARANTİ BELGESİ DÜZENLEMEK ZORUNDADIR.
 GARANTİ BELGESİNİN İÇERİĞİ İLGİLİ YÖNETMELİK İLE
BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENİR.
 GARANTİ BELGESİNİN TÜKETİCİYE      TESLİM                 EDİLMESİ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ SATICIYA AİTTİR.
 GARANTİ SÜRESİ TESLİMDEN İTİBAREN ASGARİ 2 YILDIR.
 HANGİ MALLARIN GARANTİ BELGESİ İLE SATILMAK ZORUNDA
OLDUĞU BAKANLIK TARAFINDAN BİR YÖNETMLİKLE BELİRLENİR.
 AYIPLI MAL DURUMUNDA TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK
HAKLARDAN ONARIM HAKKINI KULLANMIŞ İSE MALIN GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE YENİDEN ARIZALANMASI VEYA TAMİRİ İÇİN GEREKEN SÜRENİN AŞILMASI VEYA TAMİRİNİN MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE TÜKETİCİ DİĞER SEÇİMLİK HAKLARINI KULLANABİLİR.
GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ
 TÜKETİCİ KANUNUN 56. MADDESİ UYARINCA BAKANLIK
TARAFINDAN    GARANTİ            BELGESİ               YÖNETMELİĞİ
YAYINLANMIŞTIR.
 YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BİRLİKTE, ESKİ GARANTİ BELGESİ
YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
 BU YÖNETMELİK EKİ LİSTE İLE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMAK
ZORUNDA OLAN MALLAR DÜZENLENMİŞTİR.
 GARANTİ BELGESİ: ÜRETİCİ VE İTHALATÇILAR TARAFINDAN,
TÜKETİCİYE YÖNELİK ÜRETİLEN, İTHAL EDİLEN VEYA SATILAN MALLAR İÇİN DÜZENLENEN VE TÜKETİCİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLARI GÖSTEREN BELGEYİ TARİF ETMEKTEDİR.
 ÜRETİCİ VE İTHALATÇILAR, TÜKETİCİLERE YÖNELİK
ÜRETTİKLERİ VEYA İTHAL ETTİKLERİ, BU YÖNETMELİĞE EKLİ LİSTEDE YER ALAN KULLANILMAMIŞ MALLAR İÇİN GARANTİ BELGESİ DÜZENLEMEK ZORUNDADIRLAR.
 BU      YÖNETMELİK     HÜKÜMLERİNE                UYGUN               OLARAK
HAZIRLANACAK               GARANTİ            BELGESİNİN       TEKEMMÜL
ETTİRİLEREK TÜKETİCİYE VERİLMESİ VE BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLDİĞİNİN İSPATI SATICIYA AİTTİR.
 SATILAN MALA İLİŞKİN OLARAK DÜZENLENEN FATURALAR
GARANTİ BELGESİ YERİNE GEÇMEZ.
 GARANTİ SÜRESİ, MALIN TESLİMİNDEN İTİBAREN BAŞLAR VE
ASGARİ 2 YILDIR.
 GARANTİ BELGESİNDE BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER
YÖNETMELİĞİN 7. MADDESİNDE AÇIKÇA SAYILMIŞTIR.
 TÜKETİCİNİN, KANUNUN 11 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN
SEÇİMLİK HAKLARINDAN ÜCRETSİZ ONARIM HAKKINI
SEÇMESİ              DURUMUNDA SATICI;                 İŞÇİLİK MASRAFI,
DEĞİŞTİRİLEN PARÇA BEDELİ YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR AD ALTINDA HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEKSİZİN MALIN ONARIMINI YAPMAK VEYA YAPTIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
 TÜKETİCİ, ÜCRETSİZ ONARIM HAKKINI ÜRETİCİ VEYA
İTHALATÇIYA KARŞI DA KULLANABİLİR. SATICI, ÜRETİCİ VE İTHALATÇI, TÜKETİCİNİN BU HAKKINI KULLANMASINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR.
 TÜKETİCİNİN ÜCRETSİZ ONARIM HAKKINI KULLANMASINI
DURUMUNDA,
- MALIN GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR ARIZALANMASI,
- TAMİR İÇİN GEREKEN AZAMİ SÜRENİN AŞILMASI,
- TAMİRİM MÜMKÜN OLMAMASININ RAPOR EDİLMESİ
DURUMLARINDA, TÜKETİCİ,
- MALIN BEDEL İADESİNİ,
- AYIP ORANINDA BEDEL İNDİRİMİNİ,
- AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRMESİNİ
TALEP EDEBİLİR.
 SATICI İADE TALEPLERİNİ DERHAL, AYIPSIZ MİSLİ İLE
DEĞİŞTİRİLME TALEBİNİ İSE 30 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YERİNE GETİRMEK ZORUNDADIR.
 MALIN GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE DEĞİŞTİRİLMESİ
DURUMUNDA, GARANTİ SÜRESİ KALAN SÜRE İLE SINIRLIDIR.
 KULLANICI HATALARINDA MALDA GARANTİ HÜKÜMLERİ
UYGULANMAZ.
 KULLANICI HATALARI, AZAMİ TAMİR SÜRESİ İÇİNDE BİR
RAPORA BAĞLANMASI GEREKLİDİR. RAPORA İTİRAZ HAKKI SAKLIDIR.
X- İHTİYARİ GARANTİ
 TÜKETİCİNİN YASAL HAKLARI SAKLI OLMAK KAYDIYLA SATICI,
SAĞLAYICI, ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI TARAFINDAN İLAVE TAAHHÜT VERİLMESİ ANLAMINA GELİR.
 İHTİYARİ GARANTİ SÜRESİNCE BU HAKKIN KULLANILMASI
NEDENİYLE TÜKETİCİDEN MASRAF TALEP EDİLEMEZ.
 İHTİYARİ GARANTİ TAAHHÜDÜNDE, TÜKETİCİNİN YASAL
HAKLARININ SAKLI OLDUĞU, GARANTİDEN FAYDALANMA KOŞULLARI, SÜRESİ GARANTİ VERENİN ADI İLE İLETİŞİM BİLGİLERİ YER ALMAK ZORUNDADIR.
 İHTİYARİ GARANTİ TAAHHÜDÜ YAZILI OLARAK VEYA KALICI
VERİ SAKLAYICISI İLE VERİLMESİ ZORUNLUDUR.
XI- SATIŞ SONRASI HİZMETLER
 ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇILAR BAKANLIK TARAFINDAN
BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ SÜRESİNCE SATIŞ SONRASI
BAKIM VE          ONARIM             HİZMETLERİNİ SAĞLAMAKLA
YÜKÜMLÜDÜR.
 ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇILAR YÖNETMELİK İLE BELİRLENEN
MALLAR İÇİN SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK ZORUNDADIR.
 BİR MALIN AZAMİ TAMİR        SÜRESİ                 YÖNETMELİK     İLE
BELİRLENEN SÜREYİ GEÇEMEZ.
 HERHANGİ BİR ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇIYA BAĞLI
OLMAKSIZIN FAALİYETTE BULUNAN SERVİS İSTASYONLARI DA TÜKETİCİYE KARŞI SORUMLUDUR.
 HERHANGİ BİR NEDENLE İTHALATÇININ TİCARİ FAALİYETİ
SONA ERMESİ DURUMUNDA SATIŞ SONRASI HİZMETLERDEN GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA SATICI, ÜRETİCİ VE YENİ
İTHALATÇI          MÜTESELSİLEN                 SORUMLUDUR.               GARANTİ
SÜRESİNİN DOLMASINDAN SONRA İSE SATIŞ SONRASI
HİZMETLERDEN ÜRETİCİ VE YENİ İTHALATÇI SORUMLUDUR.
SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 TÜKETİCİ KANUNUN 57. MADDESİ UYARINCA BAKANLIK
TARAFINDAN SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR.
 YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BİRLİKTE, ESKİ SATIŞ SONRASI
HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
 BU YÖNETMELİK EKİNDE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLECEK
MALLAR İLE BU MALLARIN KULLANIM ÖMRÜ VE AZAMİ TAMİR SÜRELERİ BELİRLENMİŞTİR.
 ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇILAR, YÖNETMELİĞİN EKİNDE YER
ALAN MALLAR İÇİN YİNE YÖNETMELİĞİN EKİNDE BELİRTİLEN KULLANIM ÖMRÜ SÜRESİNCE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
 ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇILAR, BU MALLAR İÇİN, YÖNETMELİK
EKİNDE BELİRTİLEN YER, SAYI VE ÖZELLİKTE YETKİLİ SERVİS İSTASYONU KURMAK ZORUNDADIR. VEYA VAR OLAN SERVİS İSTASYONLARI İLE ANLAŞMA YAPMAK ZORUNDADIR.
 ÜRETİCİ VE İTHALATÇILAR SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİKİ
BELGESİ ALMAK ZORUNDADIR.
 SERVİS İSTASYONLARININ      ÖNEMLİ               YÜKÜMLÜLÜKLERİ
AŞAĞIDAKİ GİBİDİR ;
- SERVİS FİŞİ DÜZENLEMEK,
- YEDEK PARÇA VE FİYAT LİSTESİNİ ASMAK,
- DEĞİŞTİRİLEN YEDEK PARÇALARI GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE
TÜKETİCİYE GÖSTERMEK, GARANTİ SÜRESİ DIŞINDA
TÜKETİCİYE İADE ETMEK,
 ÜRETİCİ VE İTHALATÇILAR , YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI İLE
BİRLİKTE MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR.
 ÜRETİCİ VE İTHALATÇILAR , MALIN GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE 10
İŞ GÜNÜ DAHİLİNDE ARIZANIN GİDERİLMEMESİ HALİNDE, TÜKETİCİYE ARIZA GİDERİLENE KADAR MUADİL BİR ÜRÜN TEMİN ETMEK İLE YÜKÜMLÜÜDÜR.
 HERHANGİ BİR NEDENLE İTHALATÇININ TİCARİ FAALİYETİ
SONA ERMESİ DURUMUNDA SATIŞ SONRASI HİZMETLERDEN GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA SATICI, ÜRETİCİ VE YENİ
İTHALATÇI          MÜTESELSİLEN                 SORUMLUDUR.               GARANTİ
SÜRESİNİN DOLMASINDAN SONRA İSE SATIŞ SONRASI
HİZMETLERDEN ÜRETİCİ VE YENİ İTHALATÇI SORUMLUDUR.
XII- TİCARİ REKLAM
 TİCARİ REKLAM, MAL VEYA HİZMETLERİN SATIŞINA YÖNELİK
OLARAK ÇEŞİTLİ YOLLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN PAZARLAMA
İLETİŞİMİ             NİTELİĞİNDEKİ                 DUYURULAR     OLARAK
TANIMLANMIŞTIR.
 TİCARİ REKLAMLAR, REKLAM KURULUNCA BELİRLENEN
ESASLAR İLE KAMU DÜZENİNE, GENEL AHLAK VE KİŞİLİK HAKLARINA UYGUN DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK ZORUNDADIR.
 REKLAM OLDUĞU AÇIKÇA BELİRTİLMEKSİZİN                YAPILAN
ÖRTÜLÜ REKLAMLAR YASAKLANMIŞTIR.
 REKLAM VERENLER REKLAMLARDA YER ALAN İDDİALARIN
DOĞRULUĞUNU İSPATLA YÜKÜMLÜDÜR.
XIII- HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR
 BİR TİCARİ UYGULAMANIN, HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA
OLARAK ADLANDIRILMASI İÇİN,
- MESLEKİ ÖZENİN GEREKLERİNE UYMAMASI,
- ORTALAMA TÜKETİCİNİN MAL VEYA HİZMETE İLİŞKİN
EKONOMİK DAVRANIŞ BİÇİMİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BOZMASI VEYA BOZMA İHTİMALİNİN OLMASI GEREKMEKTEDİR.
 ALDATICI VEYA SALDIRGAN NİTELİKTE OLAN UYGULAMALAR
İLE İLGİLİ YÖNETMELİK EKİNDEKİ UYGULAMALAR HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA OLARAK KABUL EDİLİR.
TİCARİ REKLAM                VE          HAKSIZ                TİCARİ UYGULAMALAR
YÖNETMELİĞİ
 TÜKETİCİ KANUNUN 61. MADDESİ UYARINCA BAKANLIK
TARAFINDAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ
UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR.
 YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BİRLİKTE, ESKİ TİCARİ REKLAM VE
HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALKACAKTIR.
 BU YÖNETMELİK TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ
UYGULAMALARA           KARŞI    TÜKETİCİYİ         KORUMAYI
AMAÇLAMAKLTADIR.
 REKLAM VEREN, REKLAM AJANSLARI, MECRA KURULUŞLARI,
REKLAMCILIK İLE İLGİLİ TÜM KİLİ VE KURUMLARIN UYMASI GEREKLİ YÜKÜMLÜLÜKLER DÜZENLENMİŞTİR.
 HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA, ORTALAMA BİR TÜKETİCİNİN
EKONOMİK DAVRANIŞ BİÇİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VE MESLEKİ ÖZENİN GEREKLERİNE UYMAYAN TİCARİ UYGULAMALAR OLARAK TANIMLANMIŞTIR.
BU YÖNETMELİK İLE UYULMASI GEREKLİ TEMEL İLKELER
 REKLAMIN, REKLAM OLDUĞU AÇIKÇA ANLAŞILMALIDIR.  ÖRTÜLÜ REKLAM YAPILAMAZ.
 REKLAMLAR DOĞRU VE DÜRÜST OLMALIDIR.
 REKLAMLAR EKONOMİK VE SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ
İÇİNDE OLMALIDIR.
 REKLAMLAR, DÜRÜST REKABET İLKELERİNE UYGUN
OLMALIDIR.
 REKLAMLAR, ORTALAMA TÜKETİCİ ALGILAMA DÜZEYİNE
UYGUN OLARAK HAZIRLANMALIDIR.
 REKLAMLAR, TÜKETİCİNİN     GÜVENİNİ          KÖTÜYE
KULLANMAYACAK NİTELİKTE OLMALIDIR.
 REKLAMLAR, EKSİK BİLGİ İÇEREN, ABARTILI VE YANILTICI
OLMAMALIDIR.
 REKLAMLARDA, TÜKETİCİNİN YASAL HAKLARININ FAZLADAN
HAK OLARAK GÖSTERİLMESİ YASAKTIR.
 REKLAMLAR GENEL AHLAK KURALLARINA AYKIRI GÖRÜNTÜ
VE İFADELER İÇEREMEZ.
 REKLAMLAR, AYRIMCILIK İÇEREMEZ.
 REKLAMLARDA, KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA ANCAK
ALDATICI VE YANILTICI NİTELİKTE OLMAMASI VE REKABET İLKELERİNE UYGUN OLMASI HALİNDE YER VERİLEBİLİR.
 REKLAMLARDA, RAKİP MAL VE HİZMET KÖTÜLENEMEZ.  REKLAMLARDA TAKLİT YASAKTIR.
 REKLAMLARDA FİYATLAR İLE İLGİLİ EKSİK BİLGİ VERİLEMEZ.
TÜM      VERGİLER            DAHİL   MALIN TOPLAM              FİYATI
BELİRTİLMELİDİR.
 İNDİRİMLİ SATIŞA İLİŞKİN REKLAMLARDA, İNDİRİM ÖNCESİ VE
SONRASI FİYAT VE DİĞER TÜM KOŞULLAR AÇIKÇA BELİRTİLMELİDİR.
 REKLAMLARDA, ÖNCEDEN İZİN ALMADAN HİÇ KİMSENİN ÖZEL
VE SOSYAL YAŞAMINI VE ÖZEL MÜLKÜNÜ GÖSTEREMEZ.
 REKLAMLARDA, DİPNOT VE ALT YAZILARDA YÖNETMELİKTE
HÜKÜMLERE UYULMALIDIR.
 E-POSTA, TELEFON VESAİR İLETİŞİM KANALLARI İLE
GÖNDERİLECEK REKLAMLAR ANCAK TÜKETİCİNİN AÇIK YAZILI ONAYI VAR İSE GÖNDERİLEBİLİR. TÜKETİCDEN ALINAN ONAYA
UYGUN REKLAM YAPILMALIIDIR, TÜKETİCİ ONAY KAPSAMI
AŞILMAMALIDIR.
 TÜKETİCİNİN SESSİZ KALMASI ONAY OLARAK KABUL
EDİLEMEZ.
 TÜKETİCİLER REKLAM ALMAYI REDDEDEBİLİR. REKLAM
VEREN, BU TALEBİ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YERİNE GETİRMEK İLE YÜKÜMLÜDÜR.
 TÜKETİCİNİN BİLİNÇLİ OLARAK KARAR VERME YETENEĞİNİ
AZALTAN, TARAF OLMAK İSTEMEDİĞİ BİR TÜKETİCİ İŞLEMİNE ZORLANAN TİCARİ İŞLEMLER HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA OLUP, YASAKTIR.
 YÖNETMELİĞİN EKİNDE, HER HALÜKARDA, HAKSIZ OLDUĞU
KABUL EDİLEN TİCARİ UYGULAMALAR SAYILMIŞTIR.
XIV- REKLAM KURULU
 REKLAM KURULU,
- TİCARİ REKLAMLARDA UYULMASI GEREKLİ İLKELERİ
BELİRLEME,
- HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA KARŞI TÜKETİCİYİ
KORUMA,
- DÜZENLEME, İNCELEME VE DENETİM YAPMA,
- DURDURMA, DÜZELTME VEYA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMA HAK VE YETKİSİNE SAHİPTİR.
XIV- REKLAM KURULU
 REKLAM KURULU,
- TİCARİ REKLAMLARDA UYULMASI GEREKLİ İLKELERİ
BELİRLEME,
- HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA KARŞI TÜKETİCİYİ
KORUMA,
- DÜZENLEME, İNCELEME VE DENETİM YAPMA,
- DURDURMA, DÜZELTME VEYA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMA  HAK VE YETKİSİNE SAHİPTİR.
XV- TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
A-           KURULUŞ VE GÖREV ALANI
 TÜKETİCİ İŞLEM VE UYGULAMALARINDAN KAYNAKLI
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ AMACIYLA İL MERKEZLERİNDE VE YÖNETMELİKLE BELİRLENEN KRİTERLERE UYGUN İLÇE MERKEZLERİNDE EN AZ 1 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BULUNACAKTIR.
B-           BAŞVURU
 DEĞERİ 2.000-TL ALTINDA BULUNAN UYUŞMAZLIKLARDA İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE,
 DEĞERİ 3.000-TL ALTINDA BULUNAN UYUŞMAZLIKLARDA İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE,
 BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE BULUNAN İLLERDE 2.000-TL İLE
3.000-TL ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE,
 BAŞVURULAR TÜKETİCİNİN İKAMETGAHININ BULUNDUĞU
VEYA TÜKETİCİ İŞLEMİNİN YAPILDIĞI YERDEKİ HAKEM HEYETİNE YAPILIR.
C-           KARAR VE KARARA İTİRAZ
 İL VE İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI TARAFLARI
BAĞLAR.
 HAKEM HEYETİ KARARLARI, İİK' NUN İLAMLARIN YERİNE
ETİRİLMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YERİNE GETİRİLİR.
 HAKEM HEYETİ KARARLARINA 15 GÜN İÇİNDE TÜKETİCİ
MAHKEMESİ' NE İTİRAZ ETME HAKKI SAKLIDIR.
 TALEP ÜZERİNE TEDBİR KARARI VERİLMEDİĞİ SÜRECE İTİRAZ
KARARIN İCRASINI DURDURMAZ.
 HAKEM HEYETİ KARARLARINA İTİRAZ ÜZERİNE TÜKETİCİ
MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARARLAR KESİNDİR.
 HAKEM HEYETİNİN TÜKETİCİ LEHİNE VERDİĞİ KARARLAR
İTİRAZ EDİLMESİ VE İTİRAZIN KABULÜ HALİNDE TÜKETİCİ ALEYHİNE NİSBİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLECEKTİR.
 HAKEM HEYETİ TARAFINDAN TÜKETİCİ ALEYHİNE VERİLEN
KARARLARDA TEBLİGAT VE BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ BAKANLIKÇA
KARŞILANIR.      TÜKETİCİNİN     LEHİNE                 SONUÇLANMASI
DURUMUNDA İSE KARŞI TARAFTAN TAHSİL OLUNARAK BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLİR.
XVI- TÜKETİCİ MAHKEMESİ
 TÜKETİCİ İŞLEMLERİ İLE UYGULAMALARINA İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.
 BAKANLIK, TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN
AÇILAN DAVALAR HARÇTAN MUAFTIR.
 TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ ÜST KURULUŞLARINCA AÇILACAK
DAVALARDA BİLİRKİŞİ ÜCRETİ VE DAVANIN REDDİ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ BAKANLIKÇA KARŞILANIR. DAVANIN KABULÜ HALİNDE İSE BİLİRKİŞİ ÜCRETİ DAVALIDAN TAHSİL EDİLEREK BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLİR.
 TÜKETİCİ         DAVALARI          TÜKETİCİNİN     İKAMETGAHI
MAHKEMESİNDE DE AÇILABİLİR.
 GENEL OLARAK TÜKETİCİLERİ İLGİLENDİREN DAVALARDA
TALEP HALİNDE MAHKEME, KARARIN ÜLKE GENELİNDE YAYINLANAN EN AZ 3 GAZETEDE İLAN EDİLMESİNE KARAR VEREBİLİR.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ YÖNETMELİĞİ
 TÜKETİCİ KANUNUN 66. MADDESİ UYARINCA BAKANLIK
TARAFINDAN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR.
 YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BİRLİKTE, ESKİ TÜKETİCİ HAKEM
HEYETİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALKACAKTIR.
 HAKEM HEYETİNE YAPILAN BAŞVURULAR EN GEÇ 6 AY İÇİNDE
KARARA BAĞLANIR. BU SÜRE BAŞVURU YOĞUNLUĞUNA GÖRE 1 YIL A KADAR UZATILABİLİR.
XVII-CEZALAR
 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİ KANUNU' NUN 78. MADDESİNDE
OLDUKÇA DETAYLI VE ÇOK SAYIDA CEZAİ DÜZENLEMELER BULUNMAKTADIR.
CEZALARIN TAKİP KOLAYLIĞI AÇISINDAN EKTE SUNMUŞ OLDUĞUMUZ TABLO HAZIRLANMIŞTIR.
 VERİLEN PARA CEZALARINA KARŞI 30 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE
YETKİLİ  İDARE MAHKEMESİNDE   DAVA AÇILMASI MÜMKÜNDÜR. ANCAK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLMEDİĞİ SÜRECE İPTAL DAVASI AÇILMIŞ OLMASI KARARIN İCRASINI DURDURMAYACAKTIR.
XVIII-    GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
 BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 29.05.2014 TARİHİNDEN
ÖNCE AÇILMIŞ OLAN DAVALAR AÇILDIKLARI MAHKEMEDE GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEKTİR.
 BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 29.05.2014 TARİHİNDEN
ÖNCEKİ TÜKETİCİ İŞLEMLERİNE, BUNLARIN HUKUKEN BAĞLAYICI OLUP OLMADIKLARINA VE SONUÇLARINA BU İŞLEMLER HANGİ KANUN YÜRÜLÜKTE İKEN GERÇEKLEŞMİŞ İSE O KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
ANCAK;
- BU KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE KURULAN VE
HALEN GEÇERLİ SÖZLEŞMELERİN BU KANUNA AYKIRI
HÜKÜMLERİ      YÜRÜRLÜK         TARİHİNDEN     İTİBAREN
UYGULANMAZ.
- BU KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE İŞLEMEYE BAŞLAMIŞ HAK DÜŞÜRÜCÜ VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ DOLMAMIŞ İSE BU KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜRELERİN GEÇMESİYLE HAK DÜŞÜRÜCÜ VEYA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMUŞ OLUR.
  KANUNDA ÖNGÖRÜLEN YÖNETMELİKLER YÜRÜRLÜĞE
GİRİNCEYE KADAR ESKİ KANUNA DAYANILARAK ÇIKARILMIŞ OLAN YÖNETMELİKLERİN YENİ YASAYA AYKIRI OLMAYAN HÜKÜMLERİ UYGULANMAYA DEVAM EDECEKTİR.
KANUN MADDESİ AYKIRILIK CEZA AÇIKLAMA
4 TEMEL İLKELER HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 200-TL
6 SATIŞTAN KAÇINMA HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 200-TL
7 SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VE HİZ. GÖNDERİLMESİ HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 200-TL
18 TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE CAYMA HAKKI HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 200-TL
19 TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TEMERRÜT HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 200-TL
20 TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE ERKEN ÖDEME HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 200-TL
21 TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE DİĞER HÜKÜMLER HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 200-TL
48 MESAFELİ SÖZLEŞMELER HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 200-TL
54 FİYAT ETİKETİ HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 200-TL
57 İHTİYARİ GARANTİ HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 200-TL
5 TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ ŞART BULUNMASI HER BİR SÖZLEŞME İÇİN 200-TL HAKSIZ ŞARTIN BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN SÜRE İÇİNDE SÖZLEŞME METNİNDEN ÇIKARILMAMASI DURUMUNDA UYGULANACAKTIR.
 
 
47/2 İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELERDE BAKANLIKTAN YETKİ ALINMASI 100.000-TL
47/3 İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELERDE ÖN BİLGİLENDİRME HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 1.000-TL
47/4 İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELERDE YAZILILIK VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 1.000-TL
47/5 İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKI HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 1.000-TL
47/7 İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELERDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ HER BİR İŞLEM VEYA SÖZLEŞME İÇİN 1.000-TL
55 TANITMA VE KULLANMA KILAAVUZU HER BİR MAL İÇİN 200-TL ÜRETİCİ VE İTHALATÇI HAKKINDA PİYASAYA ARZ EDİLEN HER BİR MAL İÇİN,
SATICI HAKKINDA TÜKETİCİYE SATIŞI YAPILAN HER BİR MAL İÇİN,
UYGULANIR.
56 GARANTİ BELGESİ HER BİR MAL İÇİN 200-TL ÜRETİCİ VE İTHALATÇI HAKKINDA PİYASAYA ARZ EDİLEN HER BİR MAL İÇİN,
SATICI HAKKINDA TÜKETİCİYE SATIŞI YAPILAN HER BİR MAL İÇİN,
UYGULANIR.
58 SATIŞ SONRASI HİZMETLER  
 SATIŞ SONRASI HİZ. YETERLİLİK BELGESİ ALINMAMASI DURUMUNDA 100.000-TL
 KURULMAYAN HER BİR SERVİS İSTASYONU İÇİN 10.000-TL
 SERVİS İSTASYONLARINDAKİ AYKIRILIKLARDA HER BİR İSTASYON İÇİN 1.000-TL
 
ÜRETİCİ VE İTHALATÇILAR HAKKINDA UYGULANIR.
75 DENETİM DENETİM KAPSAMINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMEMESİ DURUMUNDA,
7 GÜNLÜK SÜRE VERİLEREK İHTAR EDİLİR. İHTARA RAĞMEN AYKIRILIK DEVAM EDERSE 25.000-TL’ DEN AZ OLMAMAK ÜZERE AYKIRILIĞIN TESPİTİNDEN ÖNCEKİ MALİ YIL SONUNDA OLUŞAN YILLIK GAYRİSAFİ GELİRİN % 1’ İNE KADAR İDARİ PARA CEZASI.
AYKIRILIĞIN BİR YIL İÇİNDE TEKRARI HALİNDE İDARİ PARA CEZASI 2 MİSLİ OLARAK UYGULANIR.
KANUNUN VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİN TÜMÜ KANUN VE YÖNETMELİKLERE AYKIRILIK 1.000-TL İLE 50.000-TL ARASI İDARİ PARA CEZASI  
 
 
 
NOT : KANUNUN 31/3, 42, 50/8, 53, 61, 62 MADDELERİNE AYKIRILIK HALLERİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI HARİÇ OLMAK ÜZERE AYKIRILIĞIN TESPİT EDİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE BİR TAKVİM YILINDA UYGULANAN PARA CEZASI TUTARI 25.000-TL’ Yİ AŞTIĞI DURUMLARDA,
BU MİKTARDAN AZ OLMAMAK VE 100.000.000-TL’ Yİ GEÇMEMEK ÜZERE TOPLAM İDARİ PARA CEZASI TUTARI BİR ÖNCEKİ MALİ YIL SONUNDA OLUŞAN GAYRİ SAFİ GELİRİN % 5’ İNİ AŞAMAZ.

Müşteri Memnuniyeti

Yurt İçi 100 TL Üzeri Ücretsiz.

İade ve Değişim

14 Gün içinde 100% iade garantisi

Kapıda Ödeme

100 TL ve üzerindeki siparişlerinizde kapıda ödeme yapabilirsiniz.

Yurtdışına Gönderim

200 TL üzerindeki siparişlerinizde kargo ücretsiz**

Arama X